0542 481 3620 / 0358 418 08 08

LASTİKLİ LODER OPERATÖR KURSU

Loderi ve ataşmanlarını kullanarak, çeşitli malzemeleri yükleme, taşıma, tünel kazma vb. işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştiren ve Loderin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Yükleyici (Loder) Nedir

Sadece ön tarafında bir bom ucunda kepçesi bulunan, çoğunlukla büyük boyutlu lastik tekerlekler üzerinde hareket eden, elektrik veya akaryakıt motoru ile donatılmış, toprak veya cevher yükleme aracıdır. Halk arasında lastikli kepçe, belden kırma gibi isimlerle bilinir.